Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere Coğrafyacı unvanı verilir. Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Bunların yanı sıra bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde  görev alabilmekte pedagojik formasyon eğitimi alarak  öğretmenlik yapmaya da hak kazanabilmektedirler.

Arş. Gör. MERVE SANDIKÇIOĞLU
Güncelleme : 03.03.2017 11:55:23