Sınav Ve Değerlendirme

Bölümde her yarıyıl bir arasınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra arasınava giremeyen öğrencilerden mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilenler için fakülte tarafından belirlenen tarihlerde mazeret sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca dönem sonunda yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya girdiği halde başarılı olamayanlar için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 60 puan almak koşuluyla, ara  sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamının en az 60 puan olması gerekir.

Arş. Gör. MERVE SANDIKÇIOĞLU
Güncelleme : 03.03.2017 15:57:29