Vizyon-Misyon

Misyonumuz
İnsan ve mekan arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavrayan, aralarındaki etkileşimi  inceleyen ve analiz eden, sorunları ortaya koyarak çözüm yolları üreten; mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan,  bağımsız bilimsel araştırma yapabilen, doğayı tanıyan ve onu koruyan mekânsal/çevresel bakış açısına sahip, coğrafyacı/coğrafya öğretmeni ve diğer disiplin mensuplarını yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Hedefimiz  amaçlarımız doğrultusunda nitelikli coğrafyacılar yetiştirerek bölgenin ve ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişim sürecine katkı sağlamaktır.

Arş. Gör. MERVE SANDIKÇIOĞLU
Güncelleme : 11.03.2017 17:27:41